Home » Krátké články » Krátké články » Turistické značky

Turistické značky

Většina tur. cest je vyznačena pásovými značkami (červená, modrá, zelená a žlutá značka) a šipkami a doplněna tur. směrovkami a tabulkami místní orientace, které poskytují informace o  průběhu značené cesty.

Na hlavních křižovatkách a rozcestích jsou cesty vybaveny tur. orientačními tabulemi. V zimním období přibývá na horách tyčové značení, které je někdy odlišné od tras letních a je doplněno němými značkami (symboly chat a hor).

K doplnění pásového značení se používá značení tvarové, tzv. významové značky. Jde o obrazce různých tvarů, symboly mají svůj ustálený tvar, používají se pro značení odboček do délky 1 km v přesně vymezených případech: pro odbočku k vrcholu s rozhledem nebo k vyhlídce, ke zřícenině, ke studánce nebo prameni, k jinému tur. zajímavému objektu (jeskyni, skalnímu útvaru, vodopádu apod.). Patří sem i značky pro ukončení či začátek značené cesty nebo pro dočasné ukončení značené cesty.

Místní značení je určeno pro kratší vycházkové cesty, zpravidla okruhy. Symbolem je čtverec rozdělený úhlopříčkou na dva trojúhelníky, z nich horní (pravy) je barevný a dolní (levý) bílý.

Lázeňské značení se používá pro značení lázeňských rehabilitačních a vycházkových okruhů.

Symbolem je čtverec, rozdělený čtyřmi svislými, stejně širokými pruhy. Z nich vnitřní jsou provedeny dvěma

barvami a postranní jsou bílé. Barevná kombinace charakterizuje délku okruhu a jeho převýšení.

20041422443742370 Místní značka
turisticka znacka Koncová značka
turistická značka zelená Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce
turistická značka zelený pruh Značka naučné stezky
turistická značka modrá šipka Šipka
turistická značka červená Odbočka ke zřícenině hradu nebo jiného objektu
turistická značka žlutá Odbočka k jinému zajímavému subjektu
turistická značka zelená Odbočka ke studánce nebo pramenu
turistická značka červený pruh Pásová značka