Home » Rady a tipy » Rady a tipy » Přečtete si jak se můžete uklidnit

Přečtete si jak se můžete uklidnit

summer_skyJá jsem v klidu!

Existují situace, které nám jdou pěkně na nervy. S trochou sebeovládání a s pomocí několika triků můžeme svůj klid získat zpět.

Je to nepsaný zákon: Vždy, když máme jen málo času a spěcháme, je fronta hrozně dlouhá. A stejně relativní, jako je čas, je irelevantní argument, že si to jen namlouváme. Nezáleží na tom, jestli se rozčilujeme oprávněně nebo jen tak pro nic za nic: Tento stres k životu opravdu nepotřebujeme.

Osvědčený trik, jak se zbavit nervozity, stojí jen několik hlubokých nádechů a výdechů. Zavřete oči, s každým nádechem počítejte v duchu od jedné do deseti a s každým výdechem zpět od deseti k jedné. Když si uvědomíme vlastní dech, budou nám minuty utíkat rychleji a zároveň nám krásně uvolní celé tělo.

Ukočírujte svoji rozmrzelost

další relaxační cvičení, je cvičení dechové, které Vás bude bavit i v situaci, kdy by vás to vůbec nenapadlo. Například při hledání parkovacího místa. Zazpívejte si a je úplně jedno, jestli to umíte nebo zpíváte falešně. Třeba se k Vám přidá i Váš spolujezdec a zapějete si dvojhlasně. Pokud zpívat neumíte, bude lepší, když budete ve voze sedět sami. Stejně jako vždy platí: Když si budete své oblíbené písně zpívat pěkně nahlas, změní se Vám tím rytmus dechu. Vašemu tělu se dostane zásoby čerstvého kyslíku, klesne Vám krevní tlak a nervy se uklidní. Parkovací místo díky tomu rychleji nenajdete. Přesto i po půlhodině kroužení po parkovišti či v plných ulicích budete mít důvod k radosti. Právě po 30 minutách se totiž dostaví ten správný pocit uvolnění.

I dotěrnosti vás mohou uklidnit

Nekuřáci si mohou zazpívat jinou písničku. Například o lidech zhruba v jejich věku, kteří si v téměř prázdné hospodě sednou k vedlejšímu stolu a s požitkem kouří jednu cigaretu za druhou. Ženy, které jdou večeř městem bez pánského doprovodu, zase neví, jak se zbavit lehce podnapilého donchuána, který jim dělá hloupé návrhy a ruší je pří rozhovoru. A to není zdaleka vše, na světě je mnohem  více dotěrností, které nám mohou život znepříjemnit. V takových případech pomůže pouze jediné. Nevyvolávat hádku, ale zdvořile, jasně a bez dlouhého otálení vyslovit prosbu. Například: „Nemohli byste si prosím sednout k jinému stolu? Kouř mi bohužel vadí.“ Nebo: „Nerušte nás prosím, řešíme právě něco důležitého.“ Kuřáky, kteří jsou v tuto chvíli Vašimi protivníky, můžete také pobídnout slovy: „Musíte kouřit zrovna tady?“ A hormonálně nevybouřeného odvážlivce uzemníte větou: „Dejte mi už konečně pokoj!“ Pokud však svůj odmítavý postoj vyjádříte slovy i gesty, vyprovokujete druhého k další reakci a jen se znovu rozčílíte.


Prozdravi.cz