Home » Česko » Středočeský » Křivoklát

Křivoklát

Délka výletu: 19 km

Obtížnost: náročnější trasa

Parkoviště: v obci vyhrazena plocha

Městečko Křivoklát bezesporu proslavil hrad stavěný po roce 1240. Členěný stavební soubor paláců, věže a hospodářských budov je ukázkou českého gotického stavitelství s autentickým královským a rytířským sálem, kde jsou instalovány deskové malby.

Turistická trasa:

V místní části Amalín stojí kostel sv. Petr, novogoticky přestavěny J. Mockerem v 19. století. Křivoklátské lesy bývaly oblíbenou honitbou panovníků. Od hradu sejdeme do městské části Budy, kde se dáme po červené značce doprava po silnici na Městečko. Záhy, kousek za železničnímtunelem, začínáme stoupat do svahu a pak lesními cestami k hájovně Losy.

Odtud jdeme chvíli po kraji lesa, pak se stočíme vpravo, vstoupíme do lesního porostu, přejdeme potůček a kousek za ním přetneme silnici. Hned se však znovu ponoříme do lesa, procházíme jím širší cestou. Na jeho kraji zahneme vlevo a jdeme na rozhraní pole a lesa k silničce. Na ni zabočíme doprava ke vsi Kalubice, kde kdysi stával manský statek.

Ze vsi se pustíme polní cestou, která v závěru prudce klesá k obci Pustověty při Rakovnickém potoku. Až sem jsme ušli 7 km. U turistického rozcestí před nádražím se rozloučíme s červenou značkou a dáme se vlevo po modré cestě podél potůčku Pustovětským údolím. Asi po 1200 m se od potůčku začínáme vzdalovat vlevo a stoupáme lesem pod vrchol Čepina (469m). Cesta se dvakrát prudce lomí. Zprvu vlevo a pak vpravo, potom přetneme silnici. Vyjdeme z lesa do volného prostoru, v jehož centru leží ves malá Buková. Ve vsi půjdeme vlevo k malému rybníčku a k lesu, kde zabočíme vpravo a půjdeme pěšinou podél potůčku Habrovým nebo také Síbovým luhem. Na rozcestí u Tyterského potoka se k nám přidá žlutá značka a spolu s ní projdeme kolem usedlosti Gypsárna k tur. orientaci, kde odbočíme vlevo na červenou značku stoupající ke vsi Nezabudice s kostelem sv. Vavřince (1250).

Projdeme obcí a polní cestou scházíme k silnici na břehu Berounky, kde stojí Nezabudický mlýn z roku 1720. Značka chvíli sleduje silnici, ale pak se stočí vlevo na pěšinu do strmé stráně. Šplháme do kopce rezervací Nezabudické skály s porosty zakrslé doubravy a výskytem sedmi druhů plazů. Za hranicí rezervace narazíme na silničku, klesající serpentinami k Berounce. Dáme se vlevo po proudu k mostu. Značka na něj uhýbá zprava, my pokračujeme přímo po silnici, která nás bezpečně dovede do městečka Křivoklát.