Home » Zábava » Zábavné testy » Jste optimista, nebo pesimista?

Jste optimista, nebo pesimista?

Které ze dvou tvrzení vás nejlíp charakterizuje?
1.    Když v práci nestíhám odevzdat svou práci včas, pomyslím si:
a)    Měl jsem nabitý program a pořád mě někdo rušil.
b)    Příště si na to musím udělat víc času.

2.    Když při večeři řeknu vtip a všichni se mu zasmějí, budu si nejspíš myslet:
a)    To byl fakt dobrý vtip.
b)    Byl jsem opravdu ve formě a skvěle jsem si ten žertík načasoval.

3.    Když se na mě rozkřičí šéf, nejspíš si pomyslím:
a)    Je naštvaný, protože jsem něco zkazil.
b)    Špatně se vyspal.

4.    V práci jsem chtěl získat lepší místo, ale neuspěl jsem. Jak si to nejspíš vysvětlím:
a)    Lidem se nelíbí moje nápady.
b)    Nedokázal jsem správně a dostatečně obhájit své nápady.

5.    Když se mi něco povede:
a)    Potěší mě to a povzbudí k tomu, abych odstranil případné nástrahy.
b)    Inspiruje mě to k dalšímu rozvoji.

ODPOVĚDI A VYHODNCOENÍ:

{xtypo_rounded2}Většina odpovědí a): Máte sklon spíš k pesimismu než k optimismu a zřejmě věříte v osud. Od ostatních očekáváte, že vás budou kritizovat, a možná si připadáte jako oběť.{/xtypo_rounded2}

{xtypo_rounded2}Vyrovnané odpovědi a) i b): Pesimismus a optimismus jsou u vás v rovnováze a vy si asi připadáte jako docela šťastný člověk. Ve chvílích, kdy ztratíte kontrolu, ale máte sklony k zádumčivosti a mrzutosti.{/xtypo_rounded2}

{xtypo_rounded2}Většina odpovědí b): Jste extrémně optimističtí a emočně silní. Díky tomu byste byli určitě úspěšní v obchodní sféře, kde optimismus funguje jako vynikající nárazník proti odmítnutí.{/xtypo_rounded2}

TIPY, JAK SE ZDOKONALIT:

1.    Napište si pět událostí, které se vám staly uplynulý týden a byly přímo ovlivněny vaším optimismem, či pesimismem. Ke každému případu napište jednotlivé myšlenkové procesy a to, zda konečný výsledek ovlivňovalo, jestli jste byli optimističtí, či pesimističtí.
2.    Zamyslete se nad postavami z knihy, kterou právě čtete. U každé určete, zda jde o pesimistu, optimistu, anebo zda se u té postavy střídají obě polohy. Identifikujte ty osobností rysy, na základě kterých jste se rozhodli.