Home » Zábava » Zábavné testy » JAZYKOVÁ INTELIGENCE – Otestujte své slovní schopnosti

JAZYKOVÁ INTELIGENCE – Otestujte své slovní schopnosti

  1.    Rusko se má k rublu jako Francie k:
a)    franku         b) euru            c) pesetě

2.    Které slovo nepatří k ostatním:
a)    šavle           b) dělo              c) meč

3.    Které slovo patří k:
benevolentní      shovívavý      laskavý
a)    pravdivý           b) zlomyslný          c) šlechetný

4.    Proházejte písmena tak, aby vzniklo smysluplné slovo:
CLEINTGEINE
5.    Do závorky napište slovo tak, aby vznikla dvě nová slova nebo ustálená spojení.
závodní (….) běžky

6.    Vyberte dvě slova opačného významu:
pilný         rozčilený         líný         bodrý         rozhodný

7.    Co mají tato slova společného?
váza       hrnek       vědro          džbán        láhev

8.    Jaké bude další slovo?
bar       berle       bidet       bolest
a)    balkon       b) brouk      c) bublina

9.    Jaké slovo má oba tyto významy:
čidlo zraku               vada na punčoše

10.    Co je zvláštního na větě:
Kobyla má malý bok

ODPOVĚDI A VYHODNOCENÍ:

Za každou správnou odpověď máte bod.
1.    b)
2.    b)
3.    c)
4.    Inteligence
5.    Kolo
6.    Pilný, líný
7.    Všechno jsou nádoby, které se dají naplnit tekutinou.
8.    b)
9.    Oko
10.    Větu můžete číst zprava i zleva.

{xtypo_rounded2}Máte-li 8 a méně bodů: Máte průměrnou slovní zdatnost. Slova vnímáte spíš jako účelový prostředek než jako zdroj pro kreativní činnost. Měli byste zapracovat na tom, abyste tuto dovednost rozvinuli, a víc si hrát se slovy.{/xtypo_rounded2}

 

{xtypo_rounded2}Máte-li 9 a více bodů: Vaše slovní zdatnost je vynikající! Určitě jste typem člověka, který si pořád a rád hraje se slovy. Máte širokou slovní zásobu a schopnost vidět slova jako kamínky, z kterých skládáte mozaiky.{/xtypo_rounded2}

TIPY, JAK SE ZDOKONALIT:
1.    Zahrajte si s kamarády nebo s kolegy slovní fotbal. Můžete si vymýšlet i nejrůznější varianty. Dohodněte se třeba, že budete používat jen jmen slavných osobností. První hráč „vykopne“ například jméno Bruce Willis. Na vaší dohodě pak záleží, zda se druhý hráč naváže koncovým písmenem, anebo počátečním písmenem v daném příjmení. V tomto případě by bylo jeho úkolem říct jméno osoby, které začíná na W ( Winona Ryderová). Další hráč pak musí vymyslet jméno, které začíná na R ( Richard Gere), atd.
2.    Napište si na papír idiomy, ustálená spojení, která běžně slýcháte ( Jde přes mrtvoly, Nevěš mu bulíky na nos, Ujíždí mu vlak….), a zamyslete se nad tím, jak vznikla, proč se používají, jak a proč se posunul jejich původní význam.