Home » Zábava » Zábavné testy » EMOČNÍ INTELIGENCE – Komunikujete se svým partnerem?

EMOČNÍ INTELIGENCE – Komunikujete se svým partnerem?

Na následující otázky odpovídejte vy a váš partner/partnerka ano nebo ne. Potom si každý spočítejte, kolikrát jste odpověděli ano.
Otázky pro partnera
1.    Mluví váš partner o svých pocitech stejně uvolněn, jako kdyby třeba mluvil o novém autu?
2.    Poslouchá vás partner, když mu něco říkáte?
3.    Dokáže váš partner poznat, kdy jste naštvaný/á?
4.    Kritizujete chování svého partnera, když se hádáte?
5.    Když si povídáte, klade vám partner doplňující otázky, aby se dostal do problematiky,
6.    Zajímá partnera váš názor a vaše přání i během intimních chvilek?
7.    Baví se s vámi partner o financích?
8.    Vybavuje se váš partner po telefonu s kamarády a rodinnými příslušníky?
9.    Ocení vás někdy?
10.    Řekne vám, anebo dokáže alespoň jednou za týden, že vás miluje?

Otázky pro vás
1.    Bavíte se s partnerem i o maličkostech, které vám ale způsobily špatnou náladu?
2.    Posloucháte, když vám partner něco vypráví?
3.    Poznáte, kdy je partner smutný?
4.    Když se hádáte, kritizujete jeho chování?
5.    Když vám partner něco říká, pokládáte mu otázky, díky kterým proniknete do hloubky problému?
6.    Dokážete říct při sexu, co chcete, a dovedete se zeptat partnera, co by chtěl on?
7.    Bavíte se s ním o finančních otázkách vaší domácnosti?
8.    Dokážete se alespoň někdy ovládnout a nehádat se s ním, i když na to máte náladu?
9.    Chválíte někdy partnera?
10.    Dokazujete partnerovi svou lásku alespoň jednou do týdne?

ODPOVĚDI A VYHODNCOENÍ:

{xtypo_rounded2}Pokud máte oba anebo jen jeden z vás 3 nebo méně kladných odpovědí: Vaše komunikační schopnosti jsou na průměrné úrovni. Občas se asi pohádáte, anebo se naopak snažíte vyhnout konfliktu za každou cenu. Když oba zapracujete na zdokonalení této stránky vašeho vztahu, naučíte se i lépe vycházet s ostatními.{/xtypo_rounded2}

{xtypo_rounded2}Máte-li oba anebo jeden z vás 3-6 kladných odpovědí: Máte dobré komunikační schopnosti a mluvit spolu o většině věcí vám nepůsobí obtíže, i když existují témata, o kterých si moc povídat nechcete. Proberte to s partnerem, až budete mít náladu, a snažte se najít způsob, jak si vyjít vstříc i v těchto situacích.{/xtypo_rounded2}

{xtypo_rounded2}Pokud alespoň jeden z vás odpověděl kladně v 7 nebo více případech: Vaše komunikační schopnosti jsou na výborné úrovni a nemáte problém se s někým sblížit. Využijte toho i v práci!{/xtypo_rounded2}

{xtypo_rounded2}Pokud jste s partnerem odpověděli natolik odlišně, že jste se nedostali do stejné kategorie: Zdá se, že se k sobě hodíte, protože jeden z vás nahrazuje nedostatek emoční komunikace toho druhého.{/xtypo_rounded2}

TIPY, JAK SE ZDOKONALIT:

Naučte se diskutovat s partnerem o každodenních událostech tím, že si denně uštědříte takovou tříminutovou lekci v poslouchání: Nechte partnera mluvit zhruba tři minuty a pečlivě poslouchejte, co říká, potom si role vyměňte – mluvte vy. Když ho nebudete moc rušit a přemýšlet nad tím, jak bezprostředně reagovat, uslyšíte mnohem víc z toho, co vám partner říká, než při běžné diskusi. Dobrý posluchač dokáže pokládat smysluplné a konverzaci dále rozvíjející otázky a soustředí se na to, co bylo řečeno.