Home » Zábava » Zábavné testy » EMOČNÍ INTELIGENCE – Jak vycházíte se svými sourozenci?

EMOČNÍ INTELIGENCE – Jak vycházíte se svými sourozenci?

Prověřte si pevnost vašeho sourozeneckého pouta
Která ze tří odpovědí nejlíp vystihuje vašeho bratra nebo sestru? Pokud máte sourozenců víc, udělejte test pro každého zvlášť.
1.    Vaše matka si zlomila nohu a byla převezena na pohotovost.
a)    Zřejmě do sebe s bratrem nebo sestrou narazíte v recepci nemocnice.
b)    Ujistíte se, že matku navštíví denně alespoň jeden z vás.
c)    Půjdete se spolu podívat na matku druhý den po nehodě a potom si s bratrem nebo sestrou zajdete na oběd, abyste si naplánovali, jak se u ní budete střídat.

2.    Svého sourozence vidíte jako:
a)    Někoho, koho jste znali jako dítě.
b)    Člena rodiny.
c)    Přítele.

3.    Váš sourozenec se dostane do finančních potíží. Co uděláte?
a)    Nebudete se o to starat, je to jeho věc.
b)    S ostatními členy rodiny proberete, jak by šlo situaci nejlíp vyřešit.
c)    Pokud to bude ve vašich silách, založíte ho.

4.    Soutěžíte spolu o přízeň rodičů?
a)    Ano.
b)    Někdy.
c)    Nikdy.

5.    Pokud by nebyla problémem vzdálenost, vídali byste se:
a)    Jednou za rok.
b)    Jednou za měsíc.
c)    Jednou za týden.

6.    Udržujete spolu kontakt, protože:
a)    To tak chtějí rodiče.
b)    Jste jedné krve.
c)    To tak sami chcete.

ODPOVĚDI A VYHODNCOENÍ:

{xtypo_rounded2}Pokud jste odpověděli častěji A: Váš vztah se sourozencem nebo sourozenci je spíš příbuzenský. Nejste moc v kontaktu, a ani necítíte, že byste s ním/nimi měli něco společného. Způsobila to nějaká hádka ( odhalte příčinu a pokuste se o nápravu ) nebo se zkrátka vaše cesty rozešly ( kdy k tomu došlo, dodejte si odvahu pohlížet na toho druhého jako na dospělého člověka ) ? Nezapomínejte na to, že čím víc budou vašim rodičům ubývat síly držet rodinu pohromadě a zajistit její bezpečí, tím bude vzrůstat důležitost vašeho sourozeneckého pouta.{/xtypo_rounded2}

{xtypo_rounded2}Pokud jste odpověděli častěji B: Váš vztah k sourozenci je založen na rodinném základě. Jste spolu v pravidelném kontaktu, setkáváte se a organizujete společné akce, a když je třeba, dokážete jeden druhému poskytnout oporu. Nicméně ani vám neuškodí, když se v rámci posílení rodinných vazeb budete se svým sourozencem stýkat častěji, a to i bez asistence rodinných příslušníků, a organizovat víc společných akcí.{/xtypo_rounded2}

{xtypo_rounded2}Pokud jste odpověděli častěji C: Mezi vámi a vaším sourozencem je přátelské pouto. Máte o sebe zájem, jste si blízcí a jako děti jste spolu nejspíš vycházeli dobře. I když máte oba štěstí, že ten druhý pro vás znamená jistou životní oporu, mějte na paměti, že některé velmi silné sourozenecké vazby znesnadňují navazování vazeb s ostatními lidmi. Myslete na to, že stejně tak dobře jako si rozumíte se svým sourozencem, měli byste si rozumět i s partnerem a kamarády.{/xtypo_rounded2}

TIPY, JAK SE ZDOKONALIT:

1.    Zavolejte svému bratrovi nebo sestře a domluvte si schůzku bez rodičů, dětí i partnerů. Promluvte si spolu jako dva dospělí lidé.
2.    Nakreslete si mapku vazeb ve vaší rodině. Sebe umístěte doprostřed a mezi jednotlivými členy rodiny vytvořte různobarevné spojnice (červeně zakreslete konflikt, zeleně sympatie, modře netečnost….). Získáte tak přehled o tom, kdo, co a ke komu ve vaší rodině cítí. Vidíte v tom nějaké zákonitosti? Je vaše rodina silná, anebo plná napětí? Jsou vaše vztahy typické pro většinu rodin, nebo jsou v něčem výjimečné?