Home » Rady a tipy » Rady a tipy » Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

pojisteniPokud chcete vycestovat do zahraničí, měli by jste se zabezpečit pomocí pojištění na cesty.

Cestovní pojištění, Vás ochrání před rizikem finančních potíží a starostí v následujících případech:

úraz

onemocnění

ztráta zavazadel

způsobení škody třetí osobě, si

Cestovní pojištění se dělí na:

základní cestovní pojištění pojištění nezbytných léčebných výloh v zahraničí. Mezi nezbytné náklady jsou většinou řazeny: 

ošetření úrazu

diagnostika

pobyt v nemocnici

léky předepsané lékařem – kvůli pojistné události

doprava do zdravotnického zařízení (sanita, vrtulník apod.)

repatriace zraněného = doprava pacienta, který není schopen pokračovat v cestě do jeho země, kde následně pokračuje léčba

v případě smrti pojištěného doprava jeho tělesných ostatků zpět do vlasti

připojištěnípřipojištění je balíček služeb, který kryje náklady mimo základní cestovní pojištění. Na cesty lze sjednat: 

úrazové pojištění – poskytuje odškodnění pojištěnému klientovi v případě trvalých následků úrazu odškodné, v případě smrti úrazem vyplácí pojišťovna odškodnění pozůstalým

připojištění zavazadel – odškodnění platí pojišťovna pojištěnému klientovi v případě ztráty, poškození nebo zničení zavazadel. U této smlouvy pojišťovny stanovují limit plnění na jedno zavazadlo

připojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám – pojišťovna vyplácí odškodnění třetím osobám v případě, že jim její pojištěný klient způsobil škody na zdraví či na majetku

připojištění storna cesty – pojišťovna platí za pojištěného klienta nárokované storno poplatky cestovní kanceláři v případě, že klient z objektivních důvodů nemůže cestu nastoupit

Co cestovní pojištění většinou nezahrnuje POZOR:

náklady na léčení v případě, že se pojištěný klient zranil nebo onemocněl v souvislosti s požitím alkoholu, drog nebo nesprávného užívání léků

náklady na léčení v případě, že se pojištěný klient prokazatelně pokusil o sebevraždu nebo si své zdraví záměrně poškodil

náklady léčení v případě, že si pojištěný klient způsobil škody na zdraví výtržností nebo vědomým trestným činem

náklady na léčení v případě válečné události nebo občanské války

náklady na vyšetření ke zjištění těhotenství

nadstandardní péči

Stala se Vám pojistná událost? Co dělat, čtěte dál . . .

Úraz – ihned po úrazu či jiné zdravotní události, pro kterou jste byli pojištěni, zavolejte lékařskou pomoc nebo navštivte lékaře.

Ztráta zavazadel – zavolejte policii

V obou případech se prokažte platným evropským průkazem pojištění a kartičkou potvrzující sjednání cestovního pojištění.

Co nejdříve, pokud Vám to zdravotní stav dovolí, je třeba kontaktovat asistenční službu pojišťovny a nahlásit pojistnou událost. Dále by se měl poškozený klient řídit pokyny asistenční služby.

Doba pojištění, dokdy je možno se pojistit… 

Cestovní pojištění lze sjednat na dobu pobytu (minimálně 1 den) nebo celoročně. Celoroční cestovní pojištění se vyplatí, těm, kteří cestují do cizí země pravidelně. Dnes již nemusíte absolvovat cesty na pobočky pojišťoven. Stačí si sjednat cestovní pojištění na xxxxxxxxxxxxxxxxxx on-line a pojišťovna Vám po připsání pojistné částky na její účet obratem vydá kartu pojištění, nebo identifikační číslo pojištěnce. Platnost pojištění začíná od 0:00 hodin následujícího dne po připsání peněz na účet pojišťovny.

Jak je to s cestovním pojištěním na kreditní kartě?

Cestovní pojištění sjednané přes banku ke kreditní kartě je ošidné. Bývá sjednáno na minimální částky pojistného krytí. Proto si před každou cestou ověřte podmínky svého cestovního pojištění na kartě, a zvažte, jestli pro jistotu nevyužít připojištění přes jiný produkt vyhledaný například zde na honzovapojistka.cz

Proč cestovní pojišťění, mám-li kartičku evropského pojištění? 

Evropské centrální pojištění rozhodně nechrání občany EU před horentními platbami za zdravotní péči. Na základě úmluvy jsou partnerské státy EU povinni občanům České republiky poskytnout nutnou a bezodkladnou zdravotní péči. Z evropského pojištění se ale už nehradí spoluúčast pacienta (ta je v každých zemích dle jejich zákonů rozdílná), transport do domovské země nebo povolání rodinného příslušníka a asistenční služby, které cestovní pojištění pokrývají.

Jak je to se sporty?

Základní cestovní pojištění hradí ve většině jen úrazy a onemocnění způsobené provozováním sportů s nízkým rizikem (aerobic, stolní tenis, turistika, …). Každá pojišťovna má v pojistných podmínkách přesně definovány sporty, které do základního pojištění patří a které nikoliv.

Pokud se chystáte provozovat aktivní nebo dokonce rizikovou sportovní činnost, je třeba zvážit výběr cestovního pojištění, které náklady v případě úrazu nebo onemocněním v důsledku provozování těchto sportů hradí. Měli byste zohlednit i pojistné krytí, které např. v případě zlomení nohy v Alpách a převozu vrtulníkem může vyskočit hodně vysoko.

Kde všude se lze pojistit?

Pojištění lze sjednat nejjednodušší cestou on-line vyplněním formuláře na xxxxxxxxxxx, srovnáním nabídek a následně výběrem a podpisem smlouvy s konkrétní pojišťovnou. Lze samozřejmě využít i pobočky jednotlivých pojišťoven. Ty mají ale většinou dražší tarify než když pojištění sjednáváte přes internet.

Asistenční služby pojišťoven?

Již několikrát byly zmíněny asistenční služby pojišťoven. V případě, že se Vám stane pojistná událost, máte dle pojistných podmínek povinnost toto neprodleně hlásit pojišťovně na asistenční linku. Protože telefonní hovory do zahraničí jsou drahé, je lepší požádat při prvním hovoru pojišťovnu, aby Vám zavolala zpátky. Při vytáčení čísla asistenční linky nezapomeňte předčíslí České republiky (+420).

Jak minimalizovat nemilá překvapení při platbě zdravotnickým zařízením?

Rada je jednoduchá – před podepsáním smlouvy čtěte pozorně pojistné podmínky, které daná pojišťovna nabízí. V případě nesrovnalostí, ihned požádejte o vysvětlení. Předejdete tak nepříjemným překvapením při fakturaci pojistného plnění.

{loadposition radyatipy}